Politiek, heilige huisjes
en silo’s doorbreken.

Zo simpel kan het zijn

Robbert Groenewegen, Transitiemanager

Bijzondere opdrachten met kwaliteit gerealiseerd

Wij hebben veel ervaring in de financiële, zakelijke dienstverlening, telecommunicatie, high tech en energiesector. Ook non-profit organisaties behoren tot onze klantenkring, zoals overheden, zorginstellingen en onderwijs. Veel opdrachtgevers komen bij SimplifyNow terug vanwege het vertrouwen dat we ook de lastigste klussen met beide handen aanpakken.

Klantcases

Args

post_type
0 track_record
post_status publish
posts_per_page 100
post__not_in
0
tax_query
relation AND
paged 1
orderby
date DESC
meta_query
0 Array ( )
relevanssi true

Module Settings

post_type_choose off|off|off|off|off|off|on|off|off|off|off|off
loop_style custom_loop_layout
shortcode_name [de_loop_template_shortcode]
loop_templates divi-blog
custom_loop_template none
loop_layout 120
filter_update_animation load-6
no_posts_layout none
no_posts_layout_text Sorry, No posts.
is_main_loop on
include_current_terms off
groupping_post_object off
groupping_taxonomy none
show_empty_onload off
post_status publish
show_current_post off
posts_number 100
post_offset 0
post_display_type default
saved_type wishlist
acf_linked_acf none
related_content categories
related_acf_field none
related_content_categories default
is_category_loop off
disable_sticky_posts off
specific_post_objects off
related_content_tags default
tax_name_related none
acf_name_related none
custom_tax_choose post
acf_name none
include_sticky_posts on
include_sticky_posts_only off
onload_tax_choose post
sort_order date
acf_sort_field none
acf_sort_type string
acf_date_picker_field none
acf_date_picker_method default
acf_date_picker_custom_day 30
order_asc_desc DESC
sec_acf_sort_field none
sec_acf_sort_type string
sec_acf_date_picker_field none
sec_order_asc_desc ASC
enable_loadmore off
pagination_position bottom
scrollto on
scrollto_fine_tune 0px
loadmore_text Load More
loadmore_text_loading Loading...
enable_resultcount off
resultcount_position right
result_count_single_text Showing the single result
result_count_all_text Showing all %d results
result_count_pagination_text Showing %d-%d of %d results
has_map off
map_all_posts off
map_all_posts_limit -1
map_infoview_layout none
map_infoview_layout_ajax off
hide_marker_label off
map_cluster on
map_center_first_post on
link_whole_gird off
link_whole_gird_external off
external_acf none
content_section_layout none
grid_layout grid
columns 2
columns_tablet 1
columns_mobile 1
custom_gutter_width off
grid_list_default list
grid_list_position left
grid_list_cookie_time 30
grid_view_icon ||divi||400
list_view_icon ||fa||900
icon_padding 7px|7px|7px|7px
icon_margin 0px|10px|0px|0px
enable_overlay on
show_featured_image on
show_read_more off
read_more_text Read More
show_author on
show_date on
date_format F j, Y
show_categories on
show_content off
excerpt_length 270
excerpt_more ...
show_comments off
meta_separator |
content_visibility hover
image_hover_animation none
loop_template_content_alignment center_center
loop_template_color_theme light
loop_template_same_height on
image_min_height 150px
image_max_height 500px
pagination_item_background #fff
pagination_item_background_active #ebe9eb
module_class track-record-loop-masonary
_builder_version 4.24.2
_module_preset default
grouping_tax_title_font_size 14px
grouping_tax_title_letter_spacing 0px
grouping_tax_title_line_height 1em
title_font_size 14px
title_letter_spacing 0px
title_line_height 1em
excerpt_font_size 14px
excerpt_letter_spacing 0px
excerpt_line_height 1em
loop_template_meta_font_size 14px
loop_template_meta_letter_spacing 0px
loop_template_meta_line_height 1em
loop_template_meta_a_font_size 14px
loop_template_meta_a_letter_spacing 0px
loop_template_meta_a_line_height 1em
loop_template_a_font_size 14px
loop_template_a_letter_spacing 0px
loop_template_a_line_height 1em
pagination_font_letter_spacing 0px
active_pagination_letter_spacing 0px
background_enable_color on
use_background_color_gradient off
background_color_gradient_repeat off
background_color_gradient_type linear
background_color_gradient_direction 180deg
background_color_gradient_direction_radial center
background_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
background_color_gradient_unit %
background_color_gradient_overlays_image off
background_color_gradient_start #2b87da
background_color_gradient_start_position 0%
background_color_gradient_end #29c4a9
background_color_gradient_end_position 100%
background_enable_image on
parallax off
parallax_method on
background_size cover
background_image_width auto
background_image_height auto
background_position center
background_horizontal_offset 0
background_vertical_offset 0
background_repeat no-repeat
background_blend normal
background_enable_video_mp4 on
background_enable_video_webm on
allow_player_pause off
background_video_pause_outside_viewport on
background_enable_pattern_style off
background_pattern_style polka-dots
background_pattern_color rgba(0,0,0,0.2)
background_pattern_size initial
background_pattern_width auto
background_pattern_height auto
background_pattern_repeat_origin top_left
background_pattern_horizontal_offset 0
background_pattern_vertical_offset 0
background_pattern_repeat repeat
background_pattern_blend_mode normal
background_enable_mask_style off
background_mask_style layer-blob
background_mask_color #ffffff
background_mask_aspect_ratio landscape
background_mask_size stretch
background_mask_width auto
background_mask_height auto
background_mask_position center
background_mask_horizontal_offset 0
background_mask_vertical_offset 0
background_mask_blend_mode normal
custom_button off
button_text_size 20
button_bg_use_color_gradient off
button_bg_color_gradient_repeat off
button_bg_color_gradient_type linear
button_bg_color_gradient_direction 180deg
button_bg_color_gradient_direction_radial center
button_bg_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
button_bg_color_gradient_unit %
button_bg_color_gradient_overlays_image off
button_bg_color_gradient_start #2b87da
button_bg_color_gradient_start_position 0%
button_bg_color_gradient_end #29c4a9
button_bg_color_gradient_end_position 100%
button_bg_enable_image on
button_bg_parallax off
button_bg_parallax_method on
button_bg_size cover
button_bg_image_width auto
button_bg_image_height auto
button_bg_position center
button_bg_horizontal_offset 0
button_bg_vertical_offset 0
button_bg_repeat no-repeat
button_bg_blend normal
button_bg_enable_video_mp4 on
button_bg_enable_video_webm on
button_bg_allow_player_pause off
button_bg_video_pause_outside_viewport on
button_use_icon on
button_icon_placement right
button_on_hover on
custom_loop_template_button off
loop_template_button_text_size 20
loop_template_button_bg_use_color_gradient off
loop_template_button_bg_color_gradient_repeat off
loop_template_button_bg_color_gradient_type linear
loop_template_button_bg_color_gradient_direction 180deg
loop_template_button_bg_color_gradient_direction_radial center
loop_template_button_bg_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
loop_template_button_bg_color_gradient_unit %
loop_template_button_bg_color_gradient_overlays_image off
loop_template_button_bg_color_gradient_start #2b87da
loop_template_button_bg_color_gradient_start_position 0%
loop_template_button_bg_color_gradient_end #29c4a9
loop_template_button_bg_color_gradient_end_position 100%
loop_template_button_bg_enable_image on
loop_template_button_bg_parallax off
loop_template_button_bg_parallax_method on
loop_template_button_bg_size cover
loop_template_button_bg_image_width auto
loop_template_button_bg_image_height auto
loop_template_button_bg_position center
loop_template_button_bg_horizontal_offset 0
loop_template_button_bg_vertical_offset 0
loop_template_button_bg_repeat no-repeat
loop_template_button_bg_blend normal
loop_template_button_bg_enable_video_mp4 on
loop_template_button_bg_enable_video_webm on
loop_template_button_bg_allow_player_pause off
loop_template_button_bg_video_pause_outside_viewport on
loop_template_button_use_icon on
loop_template_button_icon_placement right
loop_template_button_on_hover on
positioning none
position_origin_a top_left
position_origin_f top_left
position_origin_r top_left
width auto
max_width none
min_height auto
height auto
max_height none
filter_hue_rotate 0deg
filter_saturate 100%
filter_brightness 100%
filter_contrast 100%
filter_invert 0%
filter_sepia 0%
filter_opacity 100%
filter_blur 0px
mix_blend_mode normal
animation_style none
animation_direction center
animation_duration 1000ms
animation_delay 0ms
animation_intensity_slide 50%
animation_intensity_zoom 50%
animation_intensity_flip 50%
animation_intensity_fold 50%
animation_intensity_roll 50%
animation_starting_opacity 0%
animation_speed_curve ease-in-out
animation_repeat once
hover_transition_duration 300ms
hover_transition_delay 0ms
hover_transition_speed_curve ease
link_option_url_new_window off
sticky_position none
sticky_offset_top 0px
sticky_offset_bottom 0px
sticky_limit_top none
sticky_limit_bottom none
sticky_offset_surrounding on
sticky_transition on
motion_trigger_start middle
hover_enabled 0
custom_css_free_form selector ul {|| padding-top: 16px||}
grouping_tax_title_text_shadow_style none
grouping_tax_title_text_shadow_horizontal_length 0em
grouping_tax_title_text_shadow_vertical_length 0em
grouping_tax_title_text_shadow_blur_strength 0em
grouping_tax_title_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
title_text_shadow_style none
title_text_shadow_horizontal_length 0em
title_text_shadow_vertical_length 0em
title_text_shadow_blur_strength 0em
title_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
excerpt_text_shadow_style none
excerpt_text_shadow_horizontal_length 0em
excerpt_text_shadow_vertical_length 0em
excerpt_text_shadow_blur_strength 0em
excerpt_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
loop_template_meta_text_shadow_style none
loop_template_meta_text_shadow_horizontal_length 0em
loop_template_meta_text_shadow_vertical_length 0em
loop_template_meta_text_shadow_blur_strength 0em
loop_template_meta_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
loop_template_meta_a_text_shadow_style none
loop_template_meta_a_text_shadow_horizontal_length 0em
loop_template_meta_a_text_shadow_vertical_length 0em
loop_template_meta_a_text_shadow_blur_strength 0em
loop_template_meta_a_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
loop_template_a_text_shadow_style none
loop_template_a_text_shadow_horizontal_length 0em
loop_template_a_text_shadow_vertical_length 0em
loop_template_a_text_shadow_blur_strength 0em
loop_template_a_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
pagination_font_text_shadow_style none
pagination_font_text_shadow_horizontal_length 0em
pagination_font_text_shadow_vertical_length 0em
pagination_font_text_shadow_blur_strength 0em
pagination_font_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
active_pagination_text_shadow_style none
active_pagination_text_shadow_horizontal_length 0em
active_pagination_text_shadow_vertical_length 0em
active_pagination_text_shadow_blur_strength 0em
active_pagination_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
button_text_shadow_style none
button_text_shadow_horizontal_length 0em
button_text_shadow_vertical_length 0em
button_text_shadow_blur_strength 0em
button_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
loop_template_button_text_shadow_style none
loop_template_button_text_shadow_horizontal_length 0em
loop_template_button_text_shadow_vertical_length 0em
loop_template_button_text_shadow_blur_strength 0em
loop_template_button_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
box_shadow_style none
box_shadow_color rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position outer
box_shadow_style_product none
box_shadow_color_product rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_product outer
box_shadow_style_grid_list_view_button none
box_shadow_color_grid_list_view_button rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_grid_list_view_button outer
box_shadow_style_button none
box_shadow_color_button rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_button outer
box_shadow_style_loop_template_button none
box_shadow_color_loop_template_button rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_loop_template_button outer
text_shadow_style none
text_shadow_horizontal_length 0em
text_shadow_vertical_length 0em
text_shadow_blur_strength 0em
text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
disabled off
global_colors_info {}

Security compliant aan nieuw beleid  

ACF

ID 119
key field_6377ee6bbe543
label Archive Text
name archive_text
prefix acf
type wysiwyg
value <p><span class="WdYUQQ text-decoration-none text-strikethrough-none">Voor een leverancier van stroom, gas en zonnepanelen zorgden we voor verrassend snelle implementatie van de nieuwe Cyber Security Policy, dit aan de hand van strak en empathisch programmamanagement.</span></p>
menu_order 0
required 0
conditional_logic 0
parent 118
wrapper Array ( [width] => [class] => [id] => )
tabs all
toolbar full
media_upload 1
delay 0
_name archive_text
_valid 1

Module Settings

custom_identifier ACF Item
acf_name field_6377ee6bbe543
is_author_acf_field off
post_object_acf_name none
author_field_type author_post
linked_user_acf_name none
type_taxonomy_acf_name none
acf_tag p
show_label off
label_seperator :
visibility on
empty_value_option hide_module
use_icon off
icon_color #d97c41
use_circle off
circle_color #d97c41
use_circle_border off
circle_border_color #d97c41
use_icon_font_size off
icon_image_placement left
image_mobile_stacking initial
return_format array
image_link_url off
image_link_url_acf_name none
checkbox_style array
checkbox_radio_return label
checkbox_radio_value_type off
checkbox_radio_link off
link_button off
email_subject none
email_body_after none
add_css_class off
add_css_loop_layout off
add_css_class_selector body
link_new_tab on
link_name_acf off
link_name_acf_name none
url_link_icon off
image_size full
true_false_condition off
true_false_condition_css_selector .et_pb_button
true_false_text_true True
true_false_text_false False
is_audio off
is_video off
video_loop on
video_autoplay on
make_video_background off
video_background_size cover
is_oembed_video off
defer_video off
defer_video_icon I||divi||400
video_icon_font_size off
pretify_text off
pretify_seperator ,
number_decimal .
show_value_if_zero off
text_image off
is_options_page off
is_repeater_loop_layout off
linked_post_style custom
link_post_seperator ,
link_to_post_object on
link_to_post_object_new_tab off
loop_layout none
columns 4
columns_tablet 2
columns_mobile 1
user_field_return display_name
link_to_author_page off
repeater_dyn_btn_acf none
text_before_position same_line
label_position same_line
vertical_alignment middle
module_class track-record-ll-content-module
_builder_version 4.19.1
_module_preset default
title_css_font_size 14px
title_css_letter_spacing 0px
title_css_line_height 1em
acf_label_css_font_size 14px
acf_label_css_letter_spacing 0px
acf_label_css_line_height 1em
label_css_letter_spacing 0px
text_before_css_font_size 14px
text_before_css_letter_spacing 0px
text_before_css_line_height 1em
seperator_font_size 14px
seperator_letter_spacing 0px
seperator_line_height 1em
relational_field_item_font_size 14px
relational_field_item_letter_spacing 0px
relational_field_item_line_height 1em
background_enable_color on
use_background_color_gradient off
background_color_gradient_repeat off
background_color_gradient_type linear
background_color_gradient_direction 180deg
background_color_gradient_direction_radial center
background_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
background_color_gradient_unit %
background_color_gradient_overlays_image off
background_color_gradient_start #2b87da
background_color_gradient_start_position 0%
background_color_gradient_end #29c4a9
background_color_gradient_end_position 100%
background_enable_image on
parallax off
parallax_method on
background_size cover
background_image_width auto
background_image_height auto
background_position center
background_horizontal_offset 0
background_vertical_offset 0
background_repeat no-repeat
background_blend normal
background_enable_video_mp4 on
background_enable_video_webm on
allow_player_pause off
background_video_pause_outside_viewport on
background_enable_pattern_style off
background_pattern_style polka-dots
background_pattern_color rgba(0,0,0,0.2)
background_pattern_size initial
background_pattern_width auto
background_pattern_height auto
background_pattern_repeat_origin top_left
background_pattern_horizontal_offset 0
background_pattern_vertical_offset 0
background_pattern_repeat repeat
background_pattern_blend_mode normal
background_enable_mask_style off
background_mask_style layer-blob
background_mask_color #ffffff
background_mask_aspect_ratio landscape
background_mask_size stretch
background_mask_width auto
background_mask_height auto
background_mask_position center
background_mask_horizontal_offset 0
background_mask_vertical_offset 0
background_mask_blend_mode normal
custom_button off
button_text_size 20
button_bg_use_color_gradient off
button_bg_color_gradient_repeat off
button_bg_color_gradient_type linear
button_bg_color_gradient_direction 180deg
button_bg_color_gradient_direction_radial center
button_bg_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
button_bg_color_gradient_unit %
button_bg_color_gradient_overlays_image off
button_bg_color_gradient_start #2b87da
button_bg_color_gradient_start_position 0%
button_bg_color_gradient_end #29c4a9
button_bg_color_gradient_end_position 100%
button_bg_enable_image on
button_bg_parallax off
button_bg_parallax_method on
button_bg_size cover
button_bg_image_width auto
button_bg_image_height auto
button_bg_position center
button_bg_horizontal_offset 0
button_bg_vertical_offset 0
button_bg_repeat no-repeat
button_bg_blend normal
button_bg_enable_video_mp4 on
button_bg_enable_video_webm on
button_bg_allow_player_pause off
button_bg_video_pause_outside_viewport on
button_use_icon on
button_icon_placement right
button_on_hover on
positioning none
position_origin_a top_left
position_origin_f top_left
position_origin_r top_left
width auto
max_width none
min_height auto
height auto
max_height none
custom_margin ||30px||false|false
filter_hue_rotate 0deg
filter_saturate 100%
filter_brightness 100%
filter_contrast 100%
filter_invert 0%
filter_sepia 0%
filter_opacity 100%
filter_blur 0px
mix_blend_mode normal
animation_style none
animation_direction center
animation_duration 1000ms
animation_delay 0ms
animation_intensity_slide 50%
animation_intensity_zoom 50%
animation_intensity_flip 50%
animation_intensity_fold 50%
animation_intensity_roll 50%
animation_starting_opacity 0%
animation_speed_curve ease-in-out
animation_repeat once
hover_transition_duration 300ms
hover_transition_delay 0ms
hover_transition_speed_curve ease
link_option_url_new_window off
sticky_position none
sticky_offset_top 0px
sticky_offset_bottom 0px
sticky_limit_top none
sticky_limit_bottom none
sticky_offset_surrounding on
sticky_transition on
motion_trigger_start middle
hover_enabled 0
title_css_text_shadow_style none
title_css_text_shadow_horizontal_length 0em
title_css_text_shadow_vertical_length 0em
title_css_text_shadow_blur_strength 0em
title_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
acf_label_css_text_shadow_style none
acf_label_css_text_shadow_horizontal_length 0em
acf_label_css_text_shadow_vertical_length 0em
acf_label_css_text_shadow_blur_strength 0em
acf_label_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
label_css_text_shadow_style none
label_css_text_shadow_horizontal_length 0em
label_css_text_shadow_vertical_length 0em
label_css_text_shadow_blur_strength 0em
label_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
text_before_css_text_shadow_style none
text_before_css_text_shadow_horizontal_length 0em
text_before_css_text_shadow_vertical_length 0em
text_before_css_text_shadow_blur_strength 0em
text_before_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
seperator_text_shadow_style none
seperator_text_shadow_horizontal_length 0em
seperator_text_shadow_vertical_length 0em
seperator_text_shadow_blur_strength 0em
seperator_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
relational_field_item_text_shadow_style none
relational_field_item_text_shadow_horizontal_length 0em
relational_field_item_text_shadow_vertical_length 0em
relational_field_item_text_shadow_blur_strength 0em
relational_field_item_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
button_text_shadow_style none
button_text_shadow_horizontal_length 0em
button_text_shadow_vertical_length 0em
button_text_shadow_blur_strength 0em
button_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
box_shadow_style none
box_shadow_color rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position outer
box_shadow_style_button none
box_shadow_color_button rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_button outer
text_shadow_style none
text_shadow_horizontal_length 0em
text_shadow_vertical_length 0em
text_shadow_blur_strength 0em
text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
disabled off
global_colors_info {}

Voor een leverancier van stroom, gas en zonnepanelen zorgden we voor verrassend snelle implementatie van de nieuwe Cyber Security Policy, dit aan de hand van strak en empathisch programmamanagement.

Execution time: 0.0018 seconds

Digitale ontsluiting voor hen die zijn opgesloten

ACF

ID 119
key field_6377ee6bbe543
label Archive Text
name archive_text
prefix acf
type wysiwyg
value <p>Voor de dienst Justitiële Inrichtingen realiseerden we het waardevolle project Zelfbediening Justitiabelen, bedoeld om gedetineerden bekend te maken (of te houden) met online/digitale processen die heden ten dage zo centraal staan in onze samenleving. Want wat voor niet-gedetineerden dagelijkse kost is, was voor gedetineerden lang niet zo simpel.</p> <p><strong>Resultaten:</strong></p> <ul> <li>de meest strikte security</li> <li>een verregaande monitoring van dataverkeer</li> <li>een heldere, beheersbare ICT omgeving</li> <li>minder administratieve lasten voor de opdrachtgever</li> <li>randvoorwaarden voor succesvolle resocialisatie</li> </ul>
menu_order 0
required 0
conditional_logic 0
parent 118
wrapper Array ( [width] => [class] => [id] => )
tabs all
toolbar full
media_upload 1
delay 0
_name archive_text
_valid 1

Module Settings

custom_identifier ACF Item
acf_name field_6377ee6bbe543
is_author_acf_field off
post_object_acf_name none
author_field_type author_post
linked_user_acf_name none
type_taxonomy_acf_name none
acf_tag p
show_label off
label_seperator :
visibility on
empty_value_option hide_module
use_icon off
icon_color #d97c41
use_circle off
circle_color #d97c41
use_circle_border off
circle_border_color #d97c41
use_icon_font_size off
icon_image_placement left
image_mobile_stacking initial
return_format array
image_link_url off
image_link_url_acf_name none
checkbox_style array
checkbox_radio_return label
checkbox_radio_value_type off
checkbox_radio_link off
link_button off
email_subject none
email_body_after none
add_css_class off
add_css_loop_layout off
add_css_class_selector body
link_new_tab on
link_name_acf off
link_name_acf_name none
url_link_icon off
image_size full
true_false_condition off
true_false_condition_css_selector .et_pb_button
true_false_text_true True
true_false_text_false False
is_audio off
is_video off
video_loop on
video_autoplay on
make_video_background off
video_background_size cover
is_oembed_video off
defer_video off
defer_video_icon I||divi||400
video_icon_font_size off
pretify_text off
pretify_seperator ,
number_decimal .
show_value_if_zero off
text_image off
is_options_page off
is_repeater_loop_layout off
linked_post_style custom
link_post_seperator ,
link_to_post_object on
link_to_post_object_new_tab off
loop_layout none
columns 4
columns_tablet 2
columns_mobile 1
user_field_return display_name
link_to_author_page off
repeater_dyn_btn_acf none
text_before_position same_line
label_position same_line
vertical_alignment middle
module_class track-record-ll-content-module
_builder_version 4.19.1
_module_preset default
title_css_font_size 14px
title_css_letter_spacing 0px
title_css_line_height 1em
acf_label_css_font_size 14px
acf_label_css_letter_spacing 0px
acf_label_css_line_height 1em
label_css_letter_spacing 0px
text_before_css_font_size 14px
text_before_css_letter_spacing 0px
text_before_css_line_height 1em
seperator_font_size 14px
seperator_letter_spacing 0px
seperator_line_height 1em
relational_field_item_font_size 14px
relational_field_item_letter_spacing 0px
relational_field_item_line_height 1em
background_enable_color on
use_background_color_gradient off
background_color_gradient_repeat off
background_color_gradient_type linear
background_color_gradient_direction 180deg
background_color_gradient_direction_radial center
background_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
background_color_gradient_unit %
background_color_gradient_overlays_image off
background_color_gradient_start #2b87da
background_color_gradient_start_position 0%
background_color_gradient_end #29c4a9
background_color_gradient_end_position 100%
background_enable_image on
parallax off
parallax_method on
background_size cover
background_image_width auto
background_image_height auto
background_position center
background_horizontal_offset 0
background_vertical_offset 0
background_repeat no-repeat
background_blend normal
background_enable_video_mp4 on
background_enable_video_webm on
allow_player_pause off
background_video_pause_outside_viewport on
background_enable_pattern_style off
background_pattern_style polka-dots
background_pattern_color rgba(0,0,0,0.2)
background_pattern_size initial
background_pattern_width auto
background_pattern_height auto
background_pattern_repeat_origin top_left
background_pattern_horizontal_offset 0
background_pattern_vertical_offset 0
background_pattern_repeat repeat
background_pattern_blend_mode normal
background_enable_mask_style off
background_mask_style layer-blob
background_mask_color #ffffff
background_mask_aspect_ratio landscape
background_mask_size stretch
background_mask_width auto
background_mask_height auto
background_mask_position center
background_mask_horizontal_offset 0
background_mask_vertical_offset 0
background_mask_blend_mode normal
custom_button off
button_text_size 20
button_bg_use_color_gradient off
button_bg_color_gradient_repeat off
button_bg_color_gradient_type linear
button_bg_color_gradient_direction 180deg
button_bg_color_gradient_direction_radial center
button_bg_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
button_bg_color_gradient_unit %
button_bg_color_gradient_overlays_image off
button_bg_color_gradient_start #2b87da
button_bg_color_gradient_start_position 0%
button_bg_color_gradient_end #29c4a9
button_bg_color_gradient_end_position 100%
button_bg_enable_image on
button_bg_parallax off
button_bg_parallax_method on
button_bg_size cover
button_bg_image_width auto
button_bg_image_height auto
button_bg_position center
button_bg_horizontal_offset 0
button_bg_vertical_offset 0
button_bg_repeat no-repeat
button_bg_blend normal
button_bg_enable_video_mp4 on
button_bg_enable_video_webm on
button_bg_allow_player_pause off
button_bg_video_pause_outside_viewport on
button_use_icon on
button_icon_placement right
button_on_hover on
positioning none
position_origin_a top_left
position_origin_f top_left
position_origin_r top_left
width auto
max_width none
min_height auto
height auto
max_height none
custom_margin ||30px||false|false
filter_hue_rotate 0deg
filter_saturate 100%
filter_brightness 100%
filter_contrast 100%
filter_invert 0%
filter_sepia 0%
filter_opacity 100%
filter_blur 0px
mix_blend_mode normal
animation_style none
animation_direction center
animation_duration 1000ms
animation_delay 0ms
animation_intensity_slide 50%
animation_intensity_zoom 50%
animation_intensity_flip 50%
animation_intensity_fold 50%
animation_intensity_roll 50%
animation_starting_opacity 0%
animation_speed_curve ease-in-out
animation_repeat once
hover_transition_duration 300ms
hover_transition_delay 0ms
hover_transition_speed_curve ease
link_option_url_new_window off
sticky_position none
sticky_offset_top 0px
sticky_offset_bottom 0px
sticky_limit_top none
sticky_limit_bottom none
sticky_offset_surrounding on
sticky_transition on
motion_trigger_start middle
hover_enabled 0
title_css_text_shadow_style none
title_css_text_shadow_horizontal_length 0em
title_css_text_shadow_vertical_length 0em
title_css_text_shadow_blur_strength 0em
title_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
acf_label_css_text_shadow_style none
acf_label_css_text_shadow_horizontal_length 0em
acf_label_css_text_shadow_vertical_length 0em
acf_label_css_text_shadow_blur_strength 0em
acf_label_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
label_css_text_shadow_style none
label_css_text_shadow_horizontal_length 0em
label_css_text_shadow_vertical_length 0em
label_css_text_shadow_blur_strength 0em
label_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
text_before_css_text_shadow_style none
text_before_css_text_shadow_horizontal_length 0em
text_before_css_text_shadow_vertical_length 0em
text_before_css_text_shadow_blur_strength 0em
text_before_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
seperator_text_shadow_style none
seperator_text_shadow_horizontal_length 0em
seperator_text_shadow_vertical_length 0em
seperator_text_shadow_blur_strength 0em
seperator_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
relational_field_item_text_shadow_style none
relational_field_item_text_shadow_horizontal_length 0em
relational_field_item_text_shadow_vertical_length 0em
relational_field_item_text_shadow_blur_strength 0em
relational_field_item_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
button_text_shadow_style none
button_text_shadow_horizontal_length 0em
button_text_shadow_vertical_length 0em
button_text_shadow_blur_strength 0em
button_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
box_shadow_style none
box_shadow_color rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position outer
box_shadow_style_button none
box_shadow_color_button rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_button outer
text_shadow_style none
text_shadow_horizontal_length 0em
text_shadow_vertical_length 0em
text_shadow_blur_strength 0em
text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
disabled off
global_colors_info {}

Voor de dienst Justitiële Inrichtingen realiseerden we het waardevolle project Zelfbediening Justitiabelen, bedoeld om gedetineerden bekend te maken (of te houden) met online/digitale processen die heden ten dage zo centraal staan in onze samenleving. Want wat voor niet-gedetineerden dagelijkse kost is, was voor gedetineerden lang niet zo simpel.

Resultaten:

 • de meest strikte security
 • een verregaande monitoring van dataverkeer
 • een heldere, beheersbare ICT omgeving
 • minder administratieve lasten voor de opdrachtgever
 • randvoorwaarden voor succesvolle resocialisatie

Execution time: 0.0006 seconds

Migratie naar een nieuw platform in een snel veranderende organisatie

ACF

ID 119
key field_6377ee6bbe543
label Archive Text
name archive_text
prefix acf
type wysiwyg
value <p>In opdracht van een van ’s werelds grootste, internationale retailers werkte SimplifyNow in de rol van Manager Collaboration EU aan de vlekkeloze transitie naar een nieuw platform binnen een multivendor-geoutsourcete omgeving.</p> <p><strong>Resultaten:</strong></p> <ul> <li>migratie van ruim 100.000 gebruikers</li> <li>zij kunnen nu eenvoudiger en veiliger met elkaar communiceren</li> </ul>
menu_order 0
required 0
conditional_logic 0
parent 118
wrapper Array ( [width] => [class] => [id] => )
tabs all
toolbar full
media_upload 1
delay 0
_name archive_text
_valid 1

Module Settings

custom_identifier ACF Item
acf_name field_6377ee6bbe543
is_author_acf_field off
post_object_acf_name none
author_field_type author_post
linked_user_acf_name none
type_taxonomy_acf_name none
acf_tag p
show_label off
label_seperator :
visibility on
empty_value_option hide_module
use_icon off
icon_color #d97c41
use_circle off
circle_color #d97c41
use_circle_border off
circle_border_color #d97c41
use_icon_font_size off
icon_image_placement left
image_mobile_stacking initial
return_format array
image_link_url off
image_link_url_acf_name none
checkbox_style array
checkbox_radio_return label
checkbox_radio_value_type off
checkbox_radio_link off
link_button off
email_subject none
email_body_after none
add_css_class off
add_css_loop_layout off
add_css_class_selector body
link_new_tab on
link_name_acf off
link_name_acf_name none
url_link_icon off
image_size full
true_false_condition off
true_false_condition_css_selector .et_pb_button
true_false_text_true True
true_false_text_false False
is_audio off
is_video off
video_loop on
video_autoplay on
make_video_background off
video_background_size cover
is_oembed_video off
defer_video off
defer_video_icon I||divi||400
video_icon_font_size off
pretify_text off
pretify_seperator ,
number_decimal .
show_value_if_zero off
text_image off
is_options_page off
is_repeater_loop_layout off
linked_post_style custom
link_post_seperator ,
link_to_post_object on
link_to_post_object_new_tab off
loop_layout none
columns 4
columns_tablet 2
columns_mobile 1
user_field_return display_name
link_to_author_page off
repeater_dyn_btn_acf none
text_before_position same_line
label_position same_line
vertical_alignment middle
module_class track-record-ll-content-module
_builder_version 4.19.1
_module_preset default
title_css_font_size 14px
title_css_letter_spacing 0px
title_css_line_height 1em
acf_label_css_font_size 14px
acf_label_css_letter_spacing 0px
acf_label_css_line_height 1em
label_css_letter_spacing 0px
text_before_css_font_size 14px
text_before_css_letter_spacing 0px
text_before_css_line_height 1em
seperator_font_size 14px
seperator_letter_spacing 0px
seperator_line_height 1em
relational_field_item_font_size 14px
relational_field_item_letter_spacing 0px
relational_field_item_line_height 1em
background_enable_color on
use_background_color_gradient off
background_color_gradient_repeat off
background_color_gradient_type linear
background_color_gradient_direction 180deg
background_color_gradient_direction_radial center
background_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
background_color_gradient_unit %
background_color_gradient_overlays_image off
background_color_gradient_start #2b87da
background_color_gradient_start_position 0%
background_color_gradient_end #29c4a9
background_color_gradient_end_position 100%
background_enable_image on
parallax off
parallax_method on
background_size cover
background_image_width auto
background_image_height auto
background_position center
background_horizontal_offset 0
background_vertical_offset 0
background_repeat no-repeat
background_blend normal
background_enable_video_mp4 on
background_enable_video_webm on
allow_player_pause off
background_video_pause_outside_viewport on
background_enable_pattern_style off
background_pattern_style polka-dots
background_pattern_color rgba(0,0,0,0.2)
background_pattern_size initial
background_pattern_width auto
background_pattern_height auto
background_pattern_repeat_origin top_left
background_pattern_horizontal_offset 0
background_pattern_vertical_offset 0
background_pattern_repeat repeat
background_pattern_blend_mode normal
background_enable_mask_style off
background_mask_style layer-blob
background_mask_color #ffffff
background_mask_aspect_ratio landscape
background_mask_size stretch
background_mask_width auto
background_mask_height auto
background_mask_position center
background_mask_horizontal_offset 0
background_mask_vertical_offset 0
background_mask_blend_mode normal
custom_button off
button_text_size 20
button_bg_use_color_gradient off
button_bg_color_gradient_repeat off
button_bg_color_gradient_type linear
button_bg_color_gradient_direction 180deg
button_bg_color_gradient_direction_radial center
button_bg_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
button_bg_color_gradient_unit %
button_bg_color_gradient_overlays_image off
button_bg_color_gradient_start #2b87da
button_bg_color_gradient_start_position 0%
button_bg_color_gradient_end #29c4a9
button_bg_color_gradient_end_position 100%
button_bg_enable_image on
button_bg_parallax off
button_bg_parallax_method on
button_bg_size cover
button_bg_image_width auto
button_bg_image_height auto
button_bg_position center
button_bg_horizontal_offset 0
button_bg_vertical_offset 0
button_bg_repeat no-repeat
button_bg_blend normal
button_bg_enable_video_mp4 on
button_bg_enable_video_webm on
button_bg_allow_player_pause off
button_bg_video_pause_outside_viewport on
button_use_icon on
button_icon_placement right
button_on_hover on
positioning none
position_origin_a top_left
position_origin_f top_left
position_origin_r top_left
width auto
max_width none
min_height auto
height auto
max_height none
custom_margin ||30px||false|false
filter_hue_rotate 0deg
filter_saturate 100%
filter_brightness 100%
filter_contrast 100%
filter_invert 0%
filter_sepia 0%
filter_opacity 100%
filter_blur 0px
mix_blend_mode normal
animation_style none
animation_direction center
animation_duration 1000ms
animation_delay 0ms
animation_intensity_slide 50%
animation_intensity_zoom 50%
animation_intensity_flip 50%
animation_intensity_fold 50%
animation_intensity_roll 50%
animation_starting_opacity 0%
animation_speed_curve ease-in-out
animation_repeat once
hover_transition_duration 300ms
hover_transition_delay 0ms
hover_transition_speed_curve ease
link_option_url_new_window off
sticky_position none
sticky_offset_top 0px
sticky_offset_bottom 0px
sticky_limit_top none
sticky_limit_bottom none
sticky_offset_surrounding on
sticky_transition on
motion_trigger_start middle
hover_enabled 0
title_css_text_shadow_style none
title_css_text_shadow_horizontal_length 0em
title_css_text_shadow_vertical_length 0em
title_css_text_shadow_blur_strength 0em
title_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
acf_label_css_text_shadow_style none
acf_label_css_text_shadow_horizontal_length 0em
acf_label_css_text_shadow_vertical_length 0em
acf_label_css_text_shadow_blur_strength 0em
acf_label_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
label_css_text_shadow_style none
label_css_text_shadow_horizontal_length 0em
label_css_text_shadow_vertical_length 0em
label_css_text_shadow_blur_strength 0em
label_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
text_before_css_text_shadow_style none
text_before_css_text_shadow_horizontal_length 0em
text_before_css_text_shadow_vertical_length 0em
text_before_css_text_shadow_blur_strength 0em
text_before_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
seperator_text_shadow_style none
seperator_text_shadow_horizontal_length 0em
seperator_text_shadow_vertical_length 0em
seperator_text_shadow_blur_strength 0em
seperator_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
relational_field_item_text_shadow_style none
relational_field_item_text_shadow_horizontal_length 0em
relational_field_item_text_shadow_vertical_length 0em
relational_field_item_text_shadow_blur_strength 0em
relational_field_item_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
button_text_shadow_style none
button_text_shadow_horizontal_length 0em
button_text_shadow_vertical_length 0em
button_text_shadow_blur_strength 0em
button_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
box_shadow_style none
box_shadow_color rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position outer
box_shadow_style_button none
box_shadow_color_button rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_button outer
text_shadow_style none
text_shadow_horizontal_length 0em
text_shadow_vertical_length 0em
text_shadow_blur_strength 0em
text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
disabled off
global_colors_info {}

In opdracht van een van ’s werelds grootste, internationale retailers werkte SimplifyNow in de rol van Manager Collaboration EU aan de vlekkeloze transitie naar een nieuw platform binnen een multivendor-geoutsourcete omgeving.

Resultaten:

 • migratie van ruim 100.000 gebruikers
 • zij kunnen nu eenvoudiger en veiliger met elkaar communiceren

Execution time: 0.0005 seconds

Gedetineerden veilig toegang verlenen tot internet

ACF

ID 119
key field_6377ee6bbe543
label Archive Text
name archive_text
prefix acf
type wysiwyg
value <p>Onze experts hebben met succes projecten afgerond voor het ministerie van Defensie, het ministerie van Justitie en voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Voor de DJI werkten wij mee aan een bijzonder project: ‘Veilig internet voor gedetineerden’. Onder torenhoge privacyeisen regelden we de security en monitoring in.</p> <p><strong>Resultaten:</strong></p> <ul> <li>draagvlak bij uitvoerende instanties</li> <li>processen inzichtelijk gemaakt en toegepast</li> <li>tablets en smartphones beschikbaar gesteld aan gedetineerden</li> <li>tevreden eindgebruikers</li> </ul>
menu_order 0
required 0
conditional_logic 0
parent 118
wrapper Array ( [width] => [class] => [id] => )
tabs all
toolbar full
media_upload 1
delay 0
_name archive_text
_valid 1

Module Settings

custom_identifier ACF Item
acf_name field_6377ee6bbe543
is_author_acf_field off
post_object_acf_name none
author_field_type author_post
linked_user_acf_name none
type_taxonomy_acf_name none
acf_tag p
show_label off
label_seperator :
visibility on
empty_value_option hide_module
use_icon off
icon_color #d97c41
use_circle off
circle_color #d97c41
use_circle_border off
circle_border_color #d97c41
use_icon_font_size off
icon_image_placement left
image_mobile_stacking initial
return_format array
image_link_url off
image_link_url_acf_name none
checkbox_style array
checkbox_radio_return label
checkbox_radio_value_type off
checkbox_radio_link off
link_button off
email_subject none
email_body_after none
add_css_class off
add_css_loop_layout off
add_css_class_selector body
link_new_tab on
link_name_acf off
link_name_acf_name none
url_link_icon off
image_size full
true_false_condition off
true_false_condition_css_selector .et_pb_button
true_false_text_true True
true_false_text_false False
is_audio off
is_video off
video_loop on
video_autoplay on
make_video_background off
video_background_size cover
is_oembed_video off
defer_video off
defer_video_icon I||divi||400
video_icon_font_size off
pretify_text off
pretify_seperator ,
number_decimal .
show_value_if_zero off
text_image off
is_options_page off
is_repeater_loop_layout off
linked_post_style custom
link_post_seperator ,
link_to_post_object on
link_to_post_object_new_tab off
loop_layout none
columns 4
columns_tablet 2
columns_mobile 1
user_field_return display_name
link_to_author_page off
repeater_dyn_btn_acf none
text_before_position same_line
label_position same_line
vertical_alignment middle
module_class track-record-ll-content-module
_builder_version 4.19.1
_module_preset default
title_css_font_size 14px
title_css_letter_spacing 0px
title_css_line_height 1em
acf_label_css_font_size 14px
acf_label_css_letter_spacing 0px
acf_label_css_line_height 1em
label_css_letter_spacing 0px
text_before_css_font_size 14px
text_before_css_letter_spacing 0px
text_before_css_line_height 1em
seperator_font_size 14px
seperator_letter_spacing 0px
seperator_line_height 1em
relational_field_item_font_size 14px
relational_field_item_letter_spacing 0px
relational_field_item_line_height 1em
background_enable_color on
use_background_color_gradient off
background_color_gradient_repeat off
background_color_gradient_type linear
background_color_gradient_direction 180deg
background_color_gradient_direction_radial center
background_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
background_color_gradient_unit %
background_color_gradient_overlays_image off
background_color_gradient_start #2b87da
background_color_gradient_start_position 0%
background_color_gradient_end #29c4a9
background_color_gradient_end_position 100%
background_enable_image on
parallax off
parallax_method on
background_size cover
background_image_width auto
background_image_height auto
background_position center
background_horizontal_offset 0
background_vertical_offset 0
background_repeat no-repeat
background_blend normal
background_enable_video_mp4 on
background_enable_video_webm on
allow_player_pause off
background_video_pause_outside_viewport on
background_enable_pattern_style off
background_pattern_style polka-dots
background_pattern_color rgba(0,0,0,0.2)
background_pattern_size initial
background_pattern_width auto
background_pattern_height auto
background_pattern_repeat_origin top_left
background_pattern_horizontal_offset 0
background_pattern_vertical_offset 0
background_pattern_repeat repeat
background_pattern_blend_mode normal
background_enable_mask_style off
background_mask_style layer-blob
background_mask_color #ffffff
background_mask_aspect_ratio landscape
background_mask_size stretch
background_mask_width auto
background_mask_height auto
background_mask_position center
background_mask_horizontal_offset 0
background_mask_vertical_offset 0
background_mask_blend_mode normal
custom_button off
button_text_size 20
button_bg_use_color_gradient off
button_bg_color_gradient_repeat off
button_bg_color_gradient_type linear
button_bg_color_gradient_direction 180deg
button_bg_color_gradient_direction_radial center
button_bg_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
button_bg_color_gradient_unit %
button_bg_color_gradient_overlays_image off
button_bg_color_gradient_start #2b87da
button_bg_color_gradient_start_position 0%
button_bg_color_gradient_end #29c4a9
button_bg_color_gradient_end_position 100%
button_bg_enable_image on
button_bg_parallax off
button_bg_parallax_method on
button_bg_size cover
button_bg_image_width auto
button_bg_image_height auto
button_bg_position center
button_bg_horizontal_offset 0
button_bg_vertical_offset 0
button_bg_repeat no-repeat
button_bg_blend normal
button_bg_enable_video_mp4 on
button_bg_enable_video_webm on
button_bg_allow_player_pause off
button_bg_video_pause_outside_viewport on
button_use_icon on
button_icon_placement right
button_on_hover on
positioning none
position_origin_a top_left
position_origin_f top_left
position_origin_r top_left
width auto
max_width none
min_height auto
height auto
max_height none
custom_margin ||30px||false|false
filter_hue_rotate 0deg
filter_saturate 100%
filter_brightness 100%
filter_contrast 100%
filter_invert 0%
filter_sepia 0%
filter_opacity 100%
filter_blur 0px
mix_blend_mode normal
animation_style none
animation_direction center
animation_duration 1000ms
animation_delay 0ms
animation_intensity_slide 50%
animation_intensity_zoom 50%
animation_intensity_flip 50%
animation_intensity_fold 50%
animation_intensity_roll 50%
animation_starting_opacity 0%
animation_speed_curve ease-in-out
animation_repeat once
hover_transition_duration 300ms
hover_transition_delay 0ms
hover_transition_speed_curve ease
link_option_url_new_window off
sticky_position none
sticky_offset_top 0px
sticky_offset_bottom 0px
sticky_limit_top none
sticky_limit_bottom none
sticky_offset_surrounding on
sticky_transition on
motion_trigger_start middle
hover_enabled 0
title_css_text_shadow_style none
title_css_text_shadow_horizontal_length 0em
title_css_text_shadow_vertical_length 0em
title_css_text_shadow_blur_strength 0em
title_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
acf_label_css_text_shadow_style none
acf_label_css_text_shadow_horizontal_length 0em
acf_label_css_text_shadow_vertical_length 0em
acf_label_css_text_shadow_blur_strength 0em
acf_label_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
label_css_text_shadow_style none
label_css_text_shadow_horizontal_length 0em
label_css_text_shadow_vertical_length 0em
label_css_text_shadow_blur_strength 0em
label_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
text_before_css_text_shadow_style none
text_before_css_text_shadow_horizontal_length 0em
text_before_css_text_shadow_vertical_length 0em
text_before_css_text_shadow_blur_strength 0em
text_before_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
seperator_text_shadow_style none
seperator_text_shadow_horizontal_length 0em
seperator_text_shadow_vertical_length 0em
seperator_text_shadow_blur_strength 0em
seperator_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
relational_field_item_text_shadow_style none
relational_field_item_text_shadow_horizontal_length 0em
relational_field_item_text_shadow_vertical_length 0em
relational_field_item_text_shadow_blur_strength 0em
relational_field_item_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
button_text_shadow_style none
button_text_shadow_horizontal_length 0em
button_text_shadow_vertical_length 0em
button_text_shadow_blur_strength 0em
button_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
box_shadow_style none
box_shadow_color rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position outer
box_shadow_style_button none
box_shadow_color_button rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_button outer
text_shadow_style none
text_shadow_horizontal_length 0em
text_shadow_vertical_length 0em
text_shadow_blur_strength 0em
text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
disabled off
global_colors_info {}

Onze experts hebben met succes projecten afgerond voor het ministerie van Defensie, het ministerie van Justitie en voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Voor de DJI werkten wij mee aan een bijzonder project: ‘Veilig internet voor gedetineerden’. Onder torenhoge privacyeisen regelden we de security en monitoring in.

Resultaten:

 • draagvlak bij uitvoerende instanties
 • processen inzichtelijk gemaakt en toegepast
 • tablets en smartphones beschikbaar gesteld aan gedetineerden
 • tevreden eindgebruikers

Execution time: 0.0006 seconds

Een nieuwe security policy met informatiebeveiliging

ACF

ID 119
key field_6377ee6bbe543
label Archive Text
name archive_text
prefix acf
type wysiwyg
value <p>Voor een van ’s Nederlands grootste energie- en technologiebedrijven verzorgden we het IT projectmanagement voor een nieuwe security policy, inclusief vulnerability management, leveranciersmanagement, logging en monitoring, user awareness en Azure informatiebeveiliging.</p> <p><strong>Resultaten:</strong></p> <ul> <li>geheel herziene en actuele security policy</li> <li>implementatie van licentiemanagementbeheer</li> </ul>
menu_order 0
required 0
conditional_logic 0
parent 118
wrapper Array ( [width] => [class] => [id] => )
tabs all
toolbar full
media_upload 1
delay 0
_name archive_text
_valid 1

Module Settings

custom_identifier ACF Item
acf_name field_6377ee6bbe543
is_author_acf_field off
post_object_acf_name none
author_field_type author_post
linked_user_acf_name none
type_taxonomy_acf_name none
acf_tag p
show_label off
label_seperator :
visibility on
empty_value_option hide_module
use_icon off
icon_color #d97c41
use_circle off
circle_color #d97c41
use_circle_border off
circle_border_color #d97c41
use_icon_font_size off
icon_image_placement left
image_mobile_stacking initial
return_format array
image_link_url off
image_link_url_acf_name none
checkbox_style array
checkbox_radio_return label
checkbox_radio_value_type off
checkbox_radio_link off
link_button off
email_subject none
email_body_after none
add_css_class off
add_css_loop_layout off
add_css_class_selector body
link_new_tab on
link_name_acf off
link_name_acf_name none
url_link_icon off
image_size full
true_false_condition off
true_false_condition_css_selector .et_pb_button
true_false_text_true True
true_false_text_false False
is_audio off
is_video off
video_loop on
video_autoplay on
make_video_background off
video_background_size cover
is_oembed_video off
defer_video off
defer_video_icon I||divi||400
video_icon_font_size off
pretify_text off
pretify_seperator ,
number_decimal .
show_value_if_zero off
text_image off
is_options_page off
is_repeater_loop_layout off
linked_post_style custom
link_post_seperator ,
link_to_post_object on
link_to_post_object_new_tab off
loop_layout none
columns 4
columns_tablet 2
columns_mobile 1
user_field_return display_name
link_to_author_page off
repeater_dyn_btn_acf none
text_before_position same_line
label_position same_line
vertical_alignment middle
module_class track-record-ll-content-module
_builder_version 4.19.1
_module_preset default
title_css_font_size 14px
title_css_letter_spacing 0px
title_css_line_height 1em
acf_label_css_font_size 14px
acf_label_css_letter_spacing 0px
acf_label_css_line_height 1em
label_css_letter_spacing 0px
text_before_css_font_size 14px
text_before_css_letter_spacing 0px
text_before_css_line_height 1em
seperator_font_size 14px
seperator_letter_spacing 0px
seperator_line_height 1em
relational_field_item_font_size 14px
relational_field_item_letter_spacing 0px
relational_field_item_line_height 1em
background_enable_color on
use_background_color_gradient off
background_color_gradient_repeat off
background_color_gradient_type linear
background_color_gradient_direction 180deg
background_color_gradient_direction_radial center
background_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
background_color_gradient_unit %
background_color_gradient_overlays_image off
background_color_gradient_start #2b87da
background_color_gradient_start_position 0%
background_color_gradient_end #29c4a9
background_color_gradient_end_position 100%
background_enable_image on
parallax off
parallax_method on
background_size cover
background_image_width auto
background_image_height auto
background_position center
background_horizontal_offset 0
background_vertical_offset 0
background_repeat no-repeat
background_blend normal
background_enable_video_mp4 on
background_enable_video_webm on
allow_player_pause off
background_video_pause_outside_viewport on
background_enable_pattern_style off
background_pattern_style polka-dots
background_pattern_color rgba(0,0,0,0.2)
background_pattern_size initial
background_pattern_width auto
background_pattern_height auto
background_pattern_repeat_origin top_left
background_pattern_horizontal_offset 0
background_pattern_vertical_offset 0
background_pattern_repeat repeat
background_pattern_blend_mode normal
background_enable_mask_style off
background_mask_style layer-blob
background_mask_color #ffffff
background_mask_aspect_ratio landscape
background_mask_size stretch
background_mask_width auto
background_mask_height auto
background_mask_position center
background_mask_horizontal_offset 0
background_mask_vertical_offset 0
background_mask_blend_mode normal
custom_button off
button_text_size 20
button_bg_use_color_gradient off
button_bg_color_gradient_repeat off
button_bg_color_gradient_type linear
button_bg_color_gradient_direction 180deg
button_bg_color_gradient_direction_radial center
button_bg_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
button_bg_color_gradient_unit %
button_bg_color_gradient_overlays_image off
button_bg_color_gradient_start #2b87da
button_bg_color_gradient_start_position 0%
button_bg_color_gradient_end #29c4a9
button_bg_color_gradient_end_position 100%
button_bg_enable_image on
button_bg_parallax off
button_bg_parallax_method on
button_bg_size cover
button_bg_image_width auto
button_bg_image_height auto
button_bg_position center
button_bg_horizontal_offset 0
button_bg_vertical_offset 0
button_bg_repeat no-repeat
button_bg_blend normal
button_bg_enable_video_mp4 on
button_bg_enable_video_webm on
button_bg_allow_player_pause off
button_bg_video_pause_outside_viewport on
button_use_icon on
button_icon_placement right
button_on_hover on
positioning none
position_origin_a top_left
position_origin_f top_left
position_origin_r top_left
width auto
max_width none
min_height auto
height auto
max_height none
custom_margin ||30px||false|false
filter_hue_rotate 0deg
filter_saturate 100%
filter_brightness 100%
filter_contrast 100%
filter_invert 0%
filter_sepia 0%
filter_opacity 100%
filter_blur 0px
mix_blend_mode normal
animation_style none
animation_direction center
animation_duration 1000ms
animation_delay 0ms
animation_intensity_slide 50%
animation_intensity_zoom 50%
animation_intensity_flip 50%
animation_intensity_fold 50%
animation_intensity_roll 50%
animation_starting_opacity 0%
animation_speed_curve ease-in-out
animation_repeat once
hover_transition_duration 300ms
hover_transition_delay 0ms
hover_transition_speed_curve ease
link_option_url_new_window off
sticky_position none
sticky_offset_top 0px
sticky_offset_bottom 0px
sticky_limit_top none
sticky_limit_bottom none
sticky_offset_surrounding on
sticky_transition on
motion_trigger_start middle
hover_enabled 0
title_css_text_shadow_style none
title_css_text_shadow_horizontal_length 0em
title_css_text_shadow_vertical_length 0em
title_css_text_shadow_blur_strength 0em
title_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
acf_label_css_text_shadow_style none
acf_label_css_text_shadow_horizontal_length 0em
acf_label_css_text_shadow_vertical_length 0em
acf_label_css_text_shadow_blur_strength 0em
acf_label_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
label_css_text_shadow_style none
label_css_text_shadow_horizontal_length 0em
label_css_text_shadow_vertical_length 0em
label_css_text_shadow_blur_strength 0em
label_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
text_before_css_text_shadow_style none
text_before_css_text_shadow_horizontal_length 0em
text_before_css_text_shadow_vertical_length 0em
text_before_css_text_shadow_blur_strength 0em
text_before_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
seperator_text_shadow_style none
seperator_text_shadow_horizontal_length 0em
seperator_text_shadow_vertical_length 0em
seperator_text_shadow_blur_strength 0em
seperator_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
relational_field_item_text_shadow_style none
relational_field_item_text_shadow_horizontal_length 0em
relational_field_item_text_shadow_vertical_length 0em
relational_field_item_text_shadow_blur_strength 0em
relational_field_item_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
button_text_shadow_style none
button_text_shadow_horizontal_length 0em
button_text_shadow_vertical_length 0em
button_text_shadow_blur_strength 0em
button_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
box_shadow_style none
box_shadow_color rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position outer
box_shadow_style_button none
box_shadow_color_button rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_button outer
text_shadow_style none
text_shadow_horizontal_length 0em
text_shadow_vertical_length 0em
text_shadow_blur_strength 0em
text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
disabled off
global_colors_info {}

Voor een van ’s Nederlands grootste energie- en technologiebedrijven verzorgden we het IT projectmanagement voor een nieuwe security policy, inclusief vulnerability management, leveranciersmanagement, logging en monitoring, user awareness en Azure informatiebeveiliging.

Resultaten:

 • geheel herziene en actuele security policy
 • implementatie van licentiemanagementbeheer

Execution time: 0.0005 seconds

Security snel compliant aan nieuw beleid

ACF

ID 119
key field_6377ee6bbe543
label Archive Text
name archive_text
prefix acf
type wysiwyg
value <p>Voor een leverancier van stroom, gas, zonnepanelen én IT diensten aan organisaties als Rijkswaterstaat en Shell zorgden we voor verrassend snelle implementatie van de nieuwe Cyber Security Policy. Dit aan de hand van strak en empathisch programmamanagement.</p> <p><strong>Resultaten:</strong></p> <ul> <li>binnen een jaar alle kwetsbaarheden verholpen</li> <li>groter intern veiligheidsbewustzijn</li> <li>verbeterd beheer van licenties</li> <li>verbeterde propositie aan klanten</li> </ul>
menu_order 0
required 0
conditional_logic 0
parent 118
wrapper Array ( [width] => [class] => [id] => )
tabs all
toolbar full
media_upload 1
delay 0
_name archive_text
_valid 1

Module Settings

custom_identifier ACF Item
acf_name field_6377ee6bbe543
is_author_acf_field off
post_object_acf_name none
author_field_type author_post
linked_user_acf_name none
type_taxonomy_acf_name none
acf_tag p
show_label off
label_seperator :
visibility on
empty_value_option hide_module
use_icon off
icon_color #d97c41
use_circle off
circle_color #d97c41
use_circle_border off
circle_border_color #d97c41
use_icon_font_size off
icon_image_placement left
image_mobile_stacking initial
return_format array
image_link_url off
image_link_url_acf_name none
checkbox_style array
checkbox_radio_return label
checkbox_radio_value_type off
checkbox_radio_link off
link_button off
email_subject none
email_body_after none
add_css_class off
add_css_loop_layout off
add_css_class_selector body
link_new_tab on
link_name_acf off
link_name_acf_name none
url_link_icon off
image_size full
true_false_condition off
true_false_condition_css_selector .et_pb_button
true_false_text_true True
true_false_text_false False
is_audio off
is_video off
video_loop on
video_autoplay on
make_video_background off
video_background_size cover
is_oembed_video off
defer_video off
defer_video_icon I||divi||400
video_icon_font_size off
pretify_text off
pretify_seperator ,
number_decimal .
show_value_if_zero off
text_image off
is_options_page off
is_repeater_loop_layout off
linked_post_style custom
link_post_seperator ,
link_to_post_object on
link_to_post_object_new_tab off
loop_layout none
columns 4
columns_tablet 2
columns_mobile 1
user_field_return display_name
link_to_author_page off
repeater_dyn_btn_acf none
text_before_position same_line
label_position same_line
vertical_alignment middle
module_class track-record-ll-content-module
_builder_version 4.19.1
_module_preset default
title_css_font_size 14px
title_css_letter_spacing 0px
title_css_line_height 1em
acf_label_css_font_size 14px
acf_label_css_letter_spacing 0px
acf_label_css_line_height 1em
label_css_letter_spacing 0px
text_before_css_font_size 14px
text_before_css_letter_spacing 0px
text_before_css_line_height 1em
seperator_font_size 14px
seperator_letter_spacing 0px
seperator_line_height 1em
relational_field_item_font_size 14px
relational_field_item_letter_spacing 0px
relational_field_item_line_height 1em
background_enable_color on
use_background_color_gradient off
background_color_gradient_repeat off
background_color_gradient_type linear
background_color_gradient_direction 180deg
background_color_gradient_direction_radial center
background_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
background_color_gradient_unit %
background_color_gradient_overlays_image off
background_color_gradient_start #2b87da
background_color_gradient_start_position 0%
background_color_gradient_end #29c4a9
background_color_gradient_end_position 100%
background_enable_image on
parallax off
parallax_method on
background_size cover
background_image_width auto
background_image_height auto
background_position center
background_horizontal_offset 0
background_vertical_offset 0
background_repeat no-repeat
background_blend normal
background_enable_video_mp4 on
background_enable_video_webm on
allow_player_pause off
background_video_pause_outside_viewport on
background_enable_pattern_style off
background_pattern_style polka-dots
background_pattern_color rgba(0,0,0,0.2)
background_pattern_size initial
background_pattern_width auto
background_pattern_height auto
background_pattern_repeat_origin top_left
background_pattern_horizontal_offset 0
background_pattern_vertical_offset 0
background_pattern_repeat repeat
background_pattern_blend_mode normal
background_enable_mask_style off
background_mask_style layer-blob
background_mask_color #ffffff
background_mask_aspect_ratio landscape
background_mask_size stretch
background_mask_width auto
background_mask_height auto
background_mask_position center
background_mask_horizontal_offset 0
background_mask_vertical_offset 0
background_mask_blend_mode normal
custom_button off
button_text_size 20
button_bg_use_color_gradient off
button_bg_color_gradient_repeat off
button_bg_color_gradient_type linear
button_bg_color_gradient_direction 180deg
button_bg_color_gradient_direction_radial center
button_bg_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
button_bg_color_gradient_unit %
button_bg_color_gradient_overlays_image off
button_bg_color_gradient_start #2b87da
button_bg_color_gradient_start_position 0%
button_bg_color_gradient_end #29c4a9
button_bg_color_gradient_end_position 100%
button_bg_enable_image on
button_bg_parallax off
button_bg_parallax_method on
button_bg_size cover
button_bg_image_width auto
button_bg_image_height auto
button_bg_position center
button_bg_horizontal_offset 0
button_bg_vertical_offset 0
button_bg_repeat no-repeat
button_bg_blend normal
button_bg_enable_video_mp4 on
button_bg_enable_video_webm on
button_bg_allow_player_pause off
button_bg_video_pause_outside_viewport on
button_use_icon on
button_icon_placement right
button_on_hover on
positioning none
position_origin_a top_left
position_origin_f top_left
position_origin_r top_left
width auto
max_width none
min_height auto
height auto
max_height none
custom_margin ||30px||false|false
filter_hue_rotate 0deg
filter_saturate 100%
filter_brightness 100%
filter_contrast 100%
filter_invert 0%
filter_sepia 0%
filter_opacity 100%
filter_blur 0px
mix_blend_mode normal
animation_style none
animation_direction center
animation_duration 1000ms
animation_delay 0ms
animation_intensity_slide 50%
animation_intensity_zoom 50%
animation_intensity_flip 50%
animation_intensity_fold 50%
animation_intensity_roll 50%
animation_starting_opacity 0%
animation_speed_curve ease-in-out
animation_repeat once
hover_transition_duration 300ms
hover_transition_delay 0ms
hover_transition_speed_curve ease
link_option_url_new_window off
sticky_position none
sticky_offset_top 0px
sticky_offset_bottom 0px
sticky_limit_top none
sticky_limit_bottom none
sticky_offset_surrounding on
sticky_transition on
motion_trigger_start middle
hover_enabled 0
title_css_text_shadow_style none
title_css_text_shadow_horizontal_length 0em
title_css_text_shadow_vertical_length 0em
title_css_text_shadow_blur_strength 0em
title_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
acf_label_css_text_shadow_style none
acf_label_css_text_shadow_horizontal_length 0em
acf_label_css_text_shadow_vertical_length 0em
acf_label_css_text_shadow_blur_strength 0em
acf_label_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
label_css_text_shadow_style none
label_css_text_shadow_horizontal_length 0em
label_css_text_shadow_vertical_length 0em
label_css_text_shadow_blur_strength 0em
label_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
text_before_css_text_shadow_style none
text_before_css_text_shadow_horizontal_length 0em
text_before_css_text_shadow_vertical_length 0em
text_before_css_text_shadow_blur_strength 0em
text_before_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
seperator_text_shadow_style none
seperator_text_shadow_horizontal_length 0em
seperator_text_shadow_vertical_length 0em
seperator_text_shadow_blur_strength 0em
seperator_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
relational_field_item_text_shadow_style none
relational_field_item_text_shadow_horizontal_length 0em
relational_field_item_text_shadow_vertical_length 0em
relational_field_item_text_shadow_blur_strength 0em
relational_field_item_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
button_text_shadow_style none
button_text_shadow_horizontal_length 0em
button_text_shadow_vertical_length 0em
button_text_shadow_blur_strength 0em
button_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
box_shadow_style none
box_shadow_color rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position outer
box_shadow_style_button none
box_shadow_color_button rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_button outer
text_shadow_style none
text_shadow_horizontal_length 0em
text_shadow_vertical_length 0em
text_shadow_blur_strength 0em
text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
disabled off
global_colors_info {}

Voor een leverancier van stroom, gas, zonnepanelen én IT diensten aan organisaties als Rijkswaterstaat en Shell zorgden we voor verrassend snelle implementatie van de nieuwe Cyber Security Policy. Dit aan de hand van strak en empathisch programmamanagement.

Resultaten:

 • binnen een jaar alle kwetsbaarheden verholpen
 • groter intern veiligheidsbewustzijn
 • verbeterd beheer van licenties
 • verbeterde propositie aan klanten

Execution time: 0.0006 seconds

Een wereldwijde runstrategie uitrollen

ACF

ID 119
key field_6377ee6bbe543
label Archive Text
name archive_text
prefix acf
type wysiwyg
value <p>Ahold Delhaize is een van ’s werelds grootste foodretailers. Het bedrijf loopt voorop met e-commerce en duurzame detailhandel. Wij begeleidden de organisatie als Global Programme Manager Run Strategy, MDM en Identity Collaboration. Een project waar wij ons vakmanschap perfect konden inzetten.</p> <p><strong>Resultaten:</strong></p> <ul> <li>het opzetten en implementeren van een run strategy voor eerste global service van Ahold Delhaize</li> <li>implementatie van mondiale support voor Office 365</li> <li>implementatie en optimalisatie van Office 365 support organisatie</li> <li>opschonen van identity data ten behoeve van Office 365</li> <li>opzetten global services rondom deze diensten</li> <li>realisatie van Identity & Access Management (IAM) met Multi Factor Authenticatie (MFA)</li> </ul>
menu_order 0
required 0
conditional_logic 0
parent 118
wrapper Array ( [width] => [class] => [id] => )
tabs all
toolbar full
media_upload 1
delay 0
_name archive_text
_valid 1

Module Settings

custom_identifier ACF Item
acf_name field_6377ee6bbe543
is_author_acf_field off
post_object_acf_name none
author_field_type author_post
linked_user_acf_name none
type_taxonomy_acf_name none
acf_tag p
show_label off
label_seperator :
visibility on
empty_value_option hide_module
use_icon off
icon_color #d97c41
use_circle off
circle_color #d97c41
use_circle_border off
circle_border_color #d97c41
use_icon_font_size off
icon_image_placement left
image_mobile_stacking initial
return_format array
image_link_url off
image_link_url_acf_name none
checkbox_style array
checkbox_radio_return label
checkbox_radio_value_type off
checkbox_radio_link off
link_button off
email_subject none
email_body_after none
add_css_class off
add_css_loop_layout off
add_css_class_selector body
link_new_tab on
link_name_acf off
link_name_acf_name none
url_link_icon off
image_size full
true_false_condition off
true_false_condition_css_selector .et_pb_button
true_false_text_true True
true_false_text_false False
is_audio off
is_video off
video_loop on
video_autoplay on
make_video_background off
video_background_size cover
is_oembed_video off
defer_video off
defer_video_icon I||divi||400
video_icon_font_size off
pretify_text off
pretify_seperator ,
number_decimal .
show_value_if_zero off
text_image off
is_options_page off
is_repeater_loop_layout off
linked_post_style custom
link_post_seperator ,
link_to_post_object on
link_to_post_object_new_tab off
loop_layout none
columns 4
columns_tablet 2
columns_mobile 1
user_field_return display_name
link_to_author_page off
repeater_dyn_btn_acf none
text_before_position same_line
label_position same_line
vertical_alignment middle
module_class track-record-ll-content-module
_builder_version 4.19.1
_module_preset default
title_css_font_size 14px
title_css_letter_spacing 0px
title_css_line_height 1em
acf_label_css_font_size 14px
acf_label_css_letter_spacing 0px
acf_label_css_line_height 1em
label_css_letter_spacing 0px
text_before_css_font_size 14px
text_before_css_letter_spacing 0px
text_before_css_line_height 1em
seperator_font_size 14px
seperator_letter_spacing 0px
seperator_line_height 1em
relational_field_item_font_size 14px
relational_field_item_letter_spacing 0px
relational_field_item_line_height 1em
background_enable_color on
use_background_color_gradient off
background_color_gradient_repeat off
background_color_gradient_type linear
background_color_gradient_direction 180deg
background_color_gradient_direction_radial center
background_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
background_color_gradient_unit %
background_color_gradient_overlays_image off
background_color_gradient_start #2b87da
background_color_gradient_start_position 0%
background_color_gradient_end #29c4a9
background_color_gradient_end_position 100%
background_enable_image on
parallax off
parallax_method on
background_size cover
background_image_width auto
background_image_height auto
background_position center
background_horizontal_offset 0
background_vertical_offset 0
background_repeat no-repeat
background_blend normal
background_enable_video_mp4 on
background_enable_video_webm on
allow_player_pause off
background_video_pause_outside_viewport on
background_enable_pattern_style off
background_pattern_style polka-dots
background_pattern_color rgba(0,0,0,0.2)
background_pattern_size initial
background_pattern_width auto
background_pattern_height auto
background_pattern_repeat_origin top_left
background_pattern_horizontal_offset 0
background_pattern_vertical_offset 0
background_pattern_repeat repeat
background_pattern_blend_mode normal
background_enable_mask_style off
background_mask_style layer-blob
background_mask_color #ffffff
background_mask_aspect_ratio landscape
background_mask_size stretch
background_mask_width auto
background_mask_height auto
background_mask_position center
background_mask_horizontal_offset 0
background_mask_vertical_offset 0
background_mask_blend_mode normal
custom_button off
button_text_size 20
button_bg_use_color_gradient off
button_bg_color_gradient_repeat off
button_bg_color_gradient_type linear
button_bg_color_gradient_direction 180deg
button_bg_color_gradient_direction_radial center
button_bg_color_gradient_stops #2b87da 0%|#29c4a9 100%
button_bg_color_gradient_unit %
button_bg_color_gradient_overlays_image off
button_bg_color_gradient_start #2b87da
button_bg_color_gradient_start_position 0%
button_bg_color_gradient_end #29c4a9
button_bg_color_gradient_end_position 100%
button_bg_enable_image on
button_bg_parallax off
button_bg_parallax_method on
button_bg_size cover
button_bg_image_width auto
button_bg_image_height auto
button_bg_position center
button_bg_horizontal_offset 0
button_bg_vertical_offset 0
button_bg_repeat no-repeat
button_bg_blend normal
button_bg_enable_video_mp4 on
button_bg_enable_video_webm on
button_bg_allow_player_pause off
button_bg_video_pause_outside_viewport on
button_use_icon on
button_icon_placement right
button_on_hover on
positioning none
position_origin_a top_left
position_origin_f top_left
position_origin_r top_left
width auto
max_width none
min_height auto
height auto
max_height none
custom_margin ||30px||false|false
filter_hue_rotate 0deg
filter_saturate 100%
filter_brightness 100%
filter_contrast 100%
filter_invert 0%
filter_sepia 0%
filter_opacity 100%
filter_blur 0px
mix_blend_mode normal
animation_style none
animation_direction center
animation_duration 1000ms
animation_delay 0ms
animation_intensity_slide 50%
animation_intensity_zoom 50%
animation_intensity_flip 50%
animation_intensity_fold 50%
animation_intensity_roll 50%
animation_starting_opacity 0%
animation_speed_curve ease-in-out
animation_repeat once
hover_transition_duration 300ms
hover_transition_delay 0ms
hover_transition_speed_curve ease
link_option_url_new_window off
sticky_position none
sticky_offset_top 0px
sticky_offset_bottom 0px
sticky_limit_top none
sticky_limit_bottom none
sticky_offset_surrounding on
sticky_transition on
motion_trigger_start middle
hover_enabled 0
title_css_text_shadow_style none
title_css_text_shadow_horizontal_length 0em
title_css_text_shadow_vertical_length 0em
title_css_text_shadow_blur_strength 0em
title_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
acf_label_css_text_shadow_style none
acf_label_css_text_shadow_horizontal_length 0em
acf_label_css_text_shadow_vertical_length 0em
acf_label_css_text_shadow_blur_strength 0em
acf_label_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
label_css_text_shadow_style none
label_css_text_shadow_horizontal_length 0em
label_css_text_shadow_vertical_length 0em
label_css_text_shadow_blur_strength 0em
label_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
text_before_css_text_shadow_style none
text_before_css_text_shadow_horizontal_length 0em
text_before_css_text_shadow_vertical_length 0em
text_before_css_text_shadow_blur_strength 0em
text_before_css_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
seperator_text_shadow_style none
seperator_text_shadow_horizontal_length 0em
seperator_text_shadow_vertical_length 0em
seperator_text_shadow_blur_strength 0em
seperator_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
relational_field_item_text_shadow_style none
relational_field_item_text_shadow_horizontal_length 0em
relational_field_item_text_shadow_vertical_length 0em
relational_field_item_text_shadow_blur_strength 0em
relational_field_item_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
button_text_shadow_style none
button_text_shadow_horizontal_length 0em
button_text_shadow_vertical_length 0em
button_text_shadow_blur_strength 0em
button_text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
box_shadow_style none
box_shadow_color rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position outer
box_shadow_style_button none
box_shadow_color_button rgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_button outer
text_shadow_style none
text_shadow_horizontal_length 0em
text_shadow_vertical_length 0em
text_shadow_blur_strength 0em
text_shadow_color rgba(0,0,0,0.4)
disabled off
global_colors_info {}

Ahold Delhaize is een van ’s werelds grootste foodretailers. Het bedrijf loopt voorop met e-commerce en duurzame detailhandel. Wij begeleidden de organisatie als Global Programme Manager Run Strategy, MDM en Identity Collaboration. Een project waar wij ons vakmanschap perfect konden inzetten.

Resultaten:

 • het opzetten en implementeren van een run strategy voor eerste global service van Ahold Delhaize
 • implementatie van mondiale support voor Office 365
 • implementatie en optimalisatie van Office 365 support organisatie
 • opschonen van identity data ten behoeve van Office 365
 • opzetten global services rondom deze diensten
 • realisatie van Identity & Access Management (IAM) met Multi Factor Authenticatie (MFA)

Execution time: 0.0006 seconds

0.16698908805847 seconds