Een IT partner die je
volledig ontzorgt.

Zo simpel kan het zijn

Dave Stork, Cloud Architect/Microsoft MVP

Resultaat geborgd

Elke klus die we klaren moet bijdragen aan de businessdoelen van onze klanten. Zij moeten dermate zelfstandig met de nieuwe IT kunnen werken, zodat er later ook níeuwe doelen mee kunnen worden gerealiseerd.

Verantwoordelijk vakmanschap

Onze IT experts hebben een bewezen trackrecord. We staan voor kwaliteit, voor verantwoordelijk vakmanschap. Onze jaren aan ervaring brengen we bijeen in SimplifyNow. We staan voor onze adviezen en aanpak en zorgen dat het eindresultaat wordt behaald.

Fan van lef

We komen afspraken na, en gaan voor tevreden opdrachtgevers die fan van ons worden. Fan van onze lef én durf. We selecteren onze mensen op hun organisatiesensitiviteit en inhoudelijke competentie, waarmee we werkelijke verandering tot stand brengen.

Soms is het verrassend simpel

“Onze aanpak is voor sommige (nieuwe) opdrachtgevers vaak verrassend, vooral omdat onze IT specialisten ons niet eerst, of alleen maar richten op de software of de ICT infrastructuur. We hebben lef en durven te kijken naar het grote plaatje. We betrekken alle stakeholders, en dat vaak individueel. Het IT project wint dan aan efficiëntie en effectiviteit, en het resultaat is veel duurzamer.”

Pieter Ruigrok, Business Developer

IT diensten

Strategie en transformatie

 • Advies en strategie
 • Innovatie
 • Regie op transformatie

IT vernieuwing

 • Cloud strategie
 • Moderne werkplek
 • Software development
 • Cloud Compentence Center
 • Zicht en inzicht

Security

 • Security strategie
 • Cloud security
 • Cyber security
 • Compliance
 • Security Awareness

Digitale identiteit

 • IAM strategie
 • IAM transitie

Verhelderende inzichten

Om de processen goed in kaart te brengen stellen we specifieke vragen om daarmee de klant of de eigenaar van een onderdeel in het proces aan het nadenken te zetten over de processen binnen het bedrijf. Vervolgens kunnen we gericht belangrijke dingen gaan uitzoeken. Door onze vragen bedenken klanten vaak zelf waar processen spaak lopen, zo kunnen wij hier samen oplossingen voor vinden.

Christina Monier, Business Analist

Uitblinken in strategie,
innovatie en transformatie.

Zo simpel moet het zijn

Overkoepelend en verweven

SimplifyNow blinkt uit in strategie en transformatie. We bedenken overkoepelende strategieën en werken vanuit een visie naar de uiteindelijke eindgebruiker. Daarbij hebben wij veel aandacht voor de mens. Want medewerkers zijn cruciaal in het slagen van een transformatie. Je kunt bij SimplifyNow rekenen op een gedegen en mensgerichte strategie. Of je ons nu benadert voor een zeer grootschalige transformatie of een vraagstuk op het gebied van IT vernieuwing, security of digitale identiteit.

Vernieuwing van IT
perfect in control.

Zo simpel moet het zijn

Ervaren mensen voor transities en -transformaties

Een IT verandering vereist de combinatie van de juiste sturing en de juiste inhoudelijke kennis. De IT consultants van SimplifyNow bestaan uit ervaren programma- en projectmanagers met IT achtergrond én IT specialisten met business kennis. Ze maken het verschil door pragmatisch én communicatief op uitdagingen af te gaan. Daarbij schrikken ze niet terug van complexiteit of legacy – ze duiken erin, én komen terug met gedurfde oplossingen.

Onze opdrachtgevers ervaren de kritische geest van onze IT consultants als waardevol. Hiermee kunnen we een stevige bijdrage aan de digitalisering van organisatieprocessen leveren. Wij lopen graag warm voor complexe ICT projecten, met strakke deadlines en duidelijke budgetten: hoe meer complexiteit, hoe beter. Met onze liefde voor IT en organisatie graven we dieper dan je van een projectmanager zou verwachten. Wij krijgen de klus geklaard.

Waardevolle softskills

Voor ons is de organisatorische kant net zo belangrijk als de techniek. Context bijvoorbeeld, bepaalt het succes van grote veranderingen. Daarom sturen we ook op leiderschap en teamwork. Onze stijl: waarmaken wat je belooft, en een projectteam waarin we samen het plezier van succes ervaren.

Gecertificeerde professionals

Alle project- en programmamanagers van SimplifyNow hebben hun PRINCE2-certificaat en/of IPMA Level C of D op zak. Onze IT specialisten zijn gecertificeerd in hun specifieke cloud (Azure/Google/AWS) of security gebied én gecertificeerd in overkoepelende gebieden zoals CISP en TOGAF.

Deze methodieken vullen we aan met procestechnieken als Agile, Scrum en DevOps. Vanzelfsprekend zorgen we hierbij altijd voor de juiste balans tussen pragmatische aspecten en realistisch vermogen voor uitvoerbaarheid. Als onderdeel van DevOps richten we geautomatiseerde CI/CD-pipelines in. Met deze werkwijze focussen wij ons achtereenvolgens op integratie en opleveren, waarbij we tussentijds zorgvuldig testen in een productieomgeving. CI/CD-pipelines stroomlijnen en versnellen hiermee het implementeren van software.

Onze diensten

Een greep uit de IT migratietrajecten en IT transities die we de afgelopen jaren tot een succes hebben gebracht

 

 • Wijzigingen in de IT infrastructuur
 • Applicatie migraties
 • Security implementaties
 • Cloud strategie
 • Datacenter transities en cloud migraties
 • Desktop migraties en uitrol van werkplekken
 • Organisatie verandertrajecten

We zijn bovendien beschikbaar voor interim-, proces- en verandermanagement. Ons track record geeft meer inzicht in onze expertise en ervaring.

Mensgerichte IT

“IT transformaties vereisen goede strategie. Strategie op IT, maar ook strategie gericht op de mens. Want wie innoveert en verandert, kan rekenen op enige vorm van weerstand binnen de organisatie. Gelukkig weten mijn collega’s naadloos hoe zij deze weerstand moeten ombuigen. En nog beter: hoe zij mensen kunnen enthousiasmeren. We kunnen met trots zeggen dat we humanly pleasant IT leveren.”

Peter Takacs, Cloud Architect

Afscherming van onze systemen terwijl de operatie lekker draait.

Zo simpel moet het zijn

Naar een hoger niveau van bescherming

Naarmate organisaties verder digitaliseren en goedwerkende IT van vitaal belang is, wordt de veiligheid van IT een kritische randvoorwaarde. De security specialisten van SimplifyNow analyseren de stand van de informatiebeveiliging nauwkeurig en brengen het desgewenst naar een hoger niveau.

Risico’s onderkennen. Dat is een belangrijk vertrekpunt voor goede security. Zeker bij grotere organisaties met hun complexe structuur en IT. SimplifyNow helpt met de zorgeloze invoering van een effectieve informatiebeveiliging die aan alle standaarden voldoet en risico’s verkleint. Daarbij kijken we niet alleen naar processen en governance, maar ook naar de menselijke maat en organisatiecultuur.

Voor elk (cyber)security vraagstuk zetten we onze beste ICT experts aan het werk. Ze beschikken allemaal over de juiste certificaten op een hoog niveau. Onze ICT consultants hebben ervaring in verschillende sectoren, zoals ministeries, banken, verzekeraars en retail. Ook op het gebied van operational technology (OT) hebben we de nodige expertise in huis. En even belangrijk: ze hebben de gave mensen mee te krijgen binnen de organisatie. Dit alles maakt dat wij opdrachten tot een goed einde brengen.

De kracht van SimplifyNow is dat we goed luisteren naar de specifieke wensen. Van intake en plan tot implementatie werken we agile toe naar een passende bescherming.

Onze diensten

Schakel SimplifyNow in voor professionele security services

 

 • Implementatie van informatiebeveiliging (in iedere fase)
 • IT risk assessment
 • Security architectuur review
 • Cyber security advisering
 • Security audit & compliance
 • Security maturity review & assessment
 • Security & incident monitoring and testing (soc)
Bij elk security traject werken we onafhankelijk toe naar een passend niveau van IT beveiliging. En altijd eenvoudig en begrijpelijk voor de eindgebruiker.

Een waardevol samenspel van mensen, processen en techniek

“Wij willen dat iets goed, maar ook fijn werkt. We gaan voor veilig én gebruiksvriendelijk. Door mens, proces en techniek te combineren, kom je tot nieuwe inzichten. Die weer leiden tot nog betere IT oplossingen, een hogere mate van security en simpelere processen. En dat is waar we het uiteindelijk voor doen.”

Wilbert van Beest, Security Consultant

Elke digitale identiteit
laten kloppen.

Zo simpel moet het zijn

IAM met oog voor de business

In een snel digitaliserende wereld is correcte toegang en adequate beveiliging van data en applicaties niet meer weg te denken. Gebruikers en dienstafnemers komen overal vandaan en hebben toegang tot de IT infrastructuur via verschillende apparaten en middelen, vanaf verschillende werkplekken. Daarom wordt het steeds belangrijker om gecontroleerde toegang voor elk type afnemer op een goede en veilige manier te organiseren.

De toegang tot data en applicaties op een juiste en controleerbare manier inrichten. Dat is een cruciale security maatregel voor je bedrijfsvoering. De enige constante in IT security is de digitale identiteit. Onze specialisten beginnen daarom vaak met een 360° doorlichting van toegangsvraagstukken en de inrichting hiervan. Daarna maken we gezamenlijk een pragmatisch plan van aanpak, gebaseerd op een realistische implementatievisie, die helemaal past bij jouw organisatie. Via kleine, behapbare stappen behalen we snelle resultaten en leren we meer over je toegangslandschap.

Voor een goede implementatie van digitale toegang naar de werkplek en de bijbehorende identiteit staat in onze filosofie de business centraal. Deze neemt hierin ook het voortouw. Alleen zo kunnen bedrijfsrisico’s worden geïdentificeerd en gereduceerd. Elke organisatie heeft zijn specifieke karakteristieken en vereist een passende begeleiding, iets waar de IT specialisten van SimplifyNow veel ervaring mee hebben. Wij slaan de brug tussen de business en de IT, om een resultaat neer te zetten dat breed en duurzaam gedragen wordt. Zo klaren wij de klus.

Onze diensten

Schakel SimplifyNow in voor Identity & Acces Management

 

 • 360° doorlichting van identity, access governance en provisioning management
 • Uitwerking visie, strategie en plan voor digitale identiteit
 • Modernisering van legacy IAM omgevingen
 • Bedrijfsrisico’s vertalen naar optimale beveiligingsmaatregelen en diensten die waarde toevoegen aan de business
 • Visie, strategie en plan voor de digitale identiteit uitwerken
 • Implementatie en begeleiding van de IT en de business met een begrijpelijke en transparante aanpak
 • (Bege)leiden van RFP-trajecten
Wij zorgen ervoor dat je een organisatie hebt staan die zelfstandig in staat is om verdere optimalisatie aan te brengen aan het digitale toegangslandschap.

Een frisse blik op jouw systemen

“Via assessment(s) krijgen wij een compleet beeld van (de omvang van) het vraagstuk. Binnen korte tijd analyseren wij de bestaande systemen en kijken we naar wat de organisatie in de toekomst nodig heeft. We schetsen een vertrek- en eindpunt. Dat houdt ons scherp en de klant weet waar hij aan toe is. Fijn voor beiden.”

Sander Bergen Henegouwen, Cloud Architect

Samen met de klant een goed vertrekpunt schetsen.

Zo simpel moet het zijn

Een stevige basis voor een succesvol traject

Elk traject begint bij een inventarisatie. SimplifyNow voert één of meerdere assesments uit, afhankelijk van het traject. Onze experts analyseren de huidige situatie, om deze uiteindelijk naar een hoger niveau te tillen.

Onze assessments

 • Security assessment
 • Office 365 assessment
 • Cloud Readiness Assessment