Maak kennis met Kim van Lavieren

Kim van Lavieren

LinkedIn 

  • Salem University
  • Cornell University
  • Bellevue University
  • Chief Information Security Officer
  • Cybersecurity author
  • Security Architect

“100% veilig bestaat niet. Het draait om proportionaliteit en weloverwogen risico nemen”

Auteur van:

ISC2 Certified Cloud Security Professional (CCSP) Examengids

Kim van Lavieren benadert informatiebeveiliging vanuit het idee dat het bedrijfsdoelstellingen moet faciliteren, in plaats van starre maatregelen of frameworks toe te passen. Hij focust op proportionaliteit en de adoptie binnen de organisatie, en zorgt ervoor dat de maatregelen passen bij het aanpassingsvermogen van de organisatie en psychologisch acceptabel zijn voor medewerkers. Hierdoor kan hij bedrijven effectief ondersteunen bij het veilig realiseren van hun zakelijke doelen.

Dankzij zijn technische achtergrond kan Kim technische problemen grondig analyseren en helder uitleggen aan stakeholders. Dit vergemakkelijkt de samenwerking om tot passende maatregelen te komen die het risicoprofiel van de organisatie afstemmen op hun ambities. Effectieve communicatie en zijn sterk analytisch vermogen zijn hierbij essentieel.